Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of transcription factors PU.1 and GATA-1 during leukemia differentiation
Název práce v češtině: Role transkripčních faktorů PU.1 a GATA-1 v leukemické diferenciaci
Název v anglickém jazyce: The role of transcription factors PU.1 and GATA-1 during leukemia differentiation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2011
Datum zadání: 01.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.11.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK