Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reforma křtu v českých zemích od 15. do 17. století: Analýza liturgických textů
Název práce v češtině: Reforma křtu v českých zemích od 15. do 17. století: Analýza liturgických textů
Název v anglickém jazyce: The Reform of Baptism in the Czech Lands from the 15th to 17th Century: An Analysis of Liturgical Texts
Klíčová slova: Liturgie, křest, české země, česká reformace
Klíčová slova anglicky: Liturgy, baptism, Bohemia, Bohemian Reformation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra církevních dějin (27-CD)
Vedoucí / školitel: prof. David Ralph Holeton, Th.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.08.2011
Datum zadání: 26.08.2011
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Oponenti: doc. Tabita Landová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část práce: Vývoj struktury křestních obřadů v západní liturgické tradici
Praktická část práce: Analýza vybraných rukopisů agend a jejich křestních ritů (Čechy a Morava, 15.-17. století)
Užité metody zpracování tématu: Analýza, komparace, popis, syntéza.
Seznam odborné literatury
Ferguson, Everett. Baptism in the Early Church. History, Theology and Liturgy in the First Five Centuries. (Grand Rapids MI, 2009).

Johnson, Maxwell E. ed. Living Water, Sealing Spirit. Readings on Christian Initiiaion. (Collegeville MN, 1995).

__________________. The Rites of Christian Initiation: Their Evolution and Interpretation. (Collegeville MN, 1999).

Müller, Josef Theodor. Dějiny Jednoty bratrské. (Praha, 1923).

Neumann, Augustin. Z dějin bohoslužeb v době husitské. (Hradec Králové, 1922).

Spinks, Bryan D. Reformation and Modern Rituals and Theologies of Baptism from Luther to Contemporary Practices. (Aldershot, 2006).

Wainwright, Geoffrey and Karen Westerfield Tucker, edd. The Oxford history of Christian Worship (Oxford, 2006).

Winter, Zikmund. Život církevní v Čechách: kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století.(Praha, 1896).

Yarnold, Edward. The Awe-Inspiring Rites of Initiation: The Origins of the RCIA. (Collegeville, MN, 1994).
Předběžná náplň práce
Edice vybraných českých agend od konce 15. století do začátku 17. století, srovnání jejich struktury a rozdílů, studie jejich liturgického a teologického vývoje, jejich kritické zhodnocení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Edition of selected Czech Agenda from the late fifteenth to the early seventeenth century; a comparison of their structure and differences; a study of their liturgical and theological evolution; with a critical evaluation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK