Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Nitrokloubní zlomeniny patní kosti - osteosyntéza úhlově stabilní dlahou, příspěvek k výplni defektu v těle patní kosti
Název práce v češtině: Nitrokloubní zlomeniny patní kosti - osteosyntéza úhlově stabilní dlahou, příspěvek k výplni defektu v těle patní kosti
Název v anglickém jazyce: Intra-articular Calcaneal Fractures – Osteosynthesis with Calcaneal Locking Compression Plate - Contribution to Fill Defect in Body of Calcaneus
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (14-410)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2008
Datum zadání: 01.09.2008
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
  prof. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK