Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Local adaptation of the rare herb Aster amellus in fragmented landscape
Název práce v češtině: Lokální adaptace vzácné byliny Aster amellus ve fragmentované krajině
Název v anglickém jazyce: Local adaptation of the rare herb Aster amellus in fragmented landscape
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.08.2007
Datum zadání: 10.08.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2008
Oponenti: prof. doc. RNDr. Jan Lepš, CSc.
  prof. Diethart Matthies, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK