Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvasinkové kolonie jako model mnohobuněčného chování mikroorganizmů
Název práce v češtině: Kvasinkové kolonie jako model mnohobuněčného chování mikroorganizmů
Název v anglickém jazyce: Yeast colonies as a model of multicellular behaviour of microorganisms
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2006
Datum zadání: 04.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2007
Oponenti: Ing. Jiří Hašek, CSc.
  prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK