Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Zánětová odpověď indukovaná kardiochirurgickou operací v mimotělním oběhu; vliv metylprednisolonu v náplni oběhu
Název práce v češtině: Zánětová odpověď indukovaná kardiochirurgickou operací v mimotělním oběhu; vliv metylprednisolonu v náplni oběhu
Název v anglickém jazyce: Inflammatory response induced by cardiac surgery with the use of cardio-pulmonary bypass; the impact of methylprednisolone
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2011
Datum a čas obhajoby: 26.06.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2014
Oponenti: prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.
  doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK