Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právně filosofické zdroje a realizace práva na odpor podle Listiny základních práv a svobod ČR
Název práce v češtině: Právně filosofické zdroje a realizace práva na odpor podle
Listiny základních práv a svobod ČR
Název v anglickém jazyce: Legal and Philosophical Sources and the Exercise of the Right to Resistance under the Charter of
Fundamental Rights and Freedoms of the CR
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2006
Datum zadání: 27.01.2006
Datum a čas obhajoby: 27.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2006
Oponenti: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK