Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný ruský překlad Blanka Matragi: Blanka. Praha: Lidové noviny, 2006. s. 201-223.
Název práce v češtině: Komentovaný ruský překlad
Blanka Matragi: Blanka. Praha: Lidové noviny, 2006. s. 201-223.
Název v anglickém jazyce: Commented Russian translation
Blanka Matragi: Blanka. Praha: Lidové noviny, 2006. p. 201-223.
Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, překladatelský posun
Klíčová slova anglicky: translation, translation analysis, approach to translation, translation shift
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Maria Molchan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.07.2011
Datum zadání: 04.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.07.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Jelena Tregubová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.

Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
Fedorov, A.V. Očerki obščej i sopostavitelńoj stilistiki. Moskva: Vysšaja škola, 1971.
Golub, I. B. Stilistika sovremennogo russkogo jazyka. Moskva: Ajris-press, 1997.
HOCHEL, B. Preklad jako komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.
Komissarov, V. N. Slovo o perevode. Moskva: Meždunarodnyje otnošenija , 1973.
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou?: Výbor studií. Praha: Čs. spisovatel, 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. (Libovolné vydání).
POPOVIČ, A. Teória uměleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie. Bratislava: Tatran, 1975.
Recker, Ja. I. Teorija perevoda i perevodčeskaja praktika. Moskva: Meždunarodnyje otnošenija , 1974.
VILIKOVSKÝ, J. Preklad jako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK