Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v ČR. Projekt MPSV.
Název práce v češtině: Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v ČR. Projekt MPSV.
Název v anglickém jazyce: Selection of qualified foreign workers in the Czech Republic. Project of MPSV.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2011
Datum zadání: 20.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2011
Datum a čas obhajoby: 20.09.2011 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: RNDr. Jan Žufan, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK