Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sacrifice as Investment, Investment as Sacrifice
Název práce v češtině: Oběť jako Investice, Investice jako Oběť
Název v anglickém jazyce: Sacrifice as Investment, Investment as Sacrifice
Klíčová slova: obeť, investovanie, ekonómia, teológia, filozifia, mytológia, metodológia, alternatívne ekonomické teórie
Klíčová slova anglicky: sacrifice, investment, economics, theology, philosophy, mythology, methodology, alternative economic theories
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2011
Datum zadání: 09.06.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: ies
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: Mgr. Bc. Tomáš Janotík
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK