Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání spolehlivosti různých druhů krokoměrů u Nordic Walking
Název práce v češtině: Srovnání spolehlivosti různých druhů krokoměrů u Nordic Walking
Název v anglickém jazyce: Comparison of reliability of various types of pedometers for Nordic Walking
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: MUDr. Kryštof Slabý
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2011
Datum zadání: 03.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2011
Datum a čas obhajoby: 08.06.2012 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2012
Oponenti: Mgr. Petra Káfuňková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK