Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Typologie zákaznic ve fitness službách
Název práce v češtině: Typologie zákaznic ve fitness službách
Název v anglickém jazyce: Typology of customer in fitness services
Klíčová slova: marketingový výzkum, fitness služby, osobní dotazování, typologie zákazníka
Klíčová slova anglicky: marketing research, fitness services, personal questions, typology of customer
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2011
Datum zadání: 02.03.2012
Datum a čas obhajoby: 14.05.2012 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2012
Oponenti: Mgr. Tomáš Ruda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je určit typologii zákaznic ve fitness službách. Typologie je zpracována na základně provedení marketingového výzkumu spotřebitelů. Objektem výzkumu jsou pouze ženy ve věku 15 až 55 let, které pravidelně využívají fitness služby. Šetření je prováděno kvantitativní metodou osobního dotazování. Respondenty tvoří zákaznice fitness center, která budou vybrány do vzorku podle určitých kriterií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to analyze customer behavior in fitness services through marketing research.Base on, this analysis to find out typology of consumers, who use fitness services. The object of my research is only women between age of 15-55, which regularly use fitness services. Research will be made by guantity method with personal questions.The sample will be composed of costumers of fitness centers, which are situated near my abode. They will be chosen with casual selection.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK