Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulace mechaniky tuhých těles
Název práce v jazyce práce (slovenština): Simulace mechaniky tuhých těles
Název práce v češtině: Simulace mechaniky tuhých těles
Název v anglickém jazyce: Rigid body simulation
Klíčová slova: tuhé těleso tření fyzikální simulace
Klíčová slova anglicky: rigid body friction simulation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Josef Pelikán
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2011
Datum zadání: 17.05.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: RNDr. Jan Kolomazník, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat literaturu o simulaci mechaniky tuhých těles se zaměřením na všechny běžné druhy tření.

Navrhnout a implementovat jednoduchý simulátor umožňující aspoň omezenou simulaci her typu biliár. Simulace by měla být napojena na prezentační vrstvu využívající OpenGL zobrazení. Zaměřit se hlavně na realistickou simulaci pružných odrazů těles, tření, provádět co nejpřesnější a rychlou detekci kolizí a výpočet klidových sil. Při implementaci využít možnosti paralelního výpočtu.

Text práce musí obsahovat dobrou dokumentaci vytvořené aplikace, je třeba též popsat užité vzorce a všechny netriviální použité algoritmy a datové struktury.
Seznam odborné literatury
Halliday, Resnick, Walker: Fundamentals of Physics, 6th Edition, Part 1 - Mechanics

Michael Bradley Cline. Rigid Body Simulation with Contact and Constraints. Master’s thesis, The University of British Columbia, 2002

Marek Vondrák: Dynamika živých organismů, Diplomová práce, MFF UK Praha, 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK