Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Culture catalane contemporaine en Catalogne francaise
Název práce v jazyce práce (francouzština): Culture catalane contemporaine en Catalogne francaise
Název práce v češtině: Současná katalánská kultura ve Francouzském Katalánsku
Název v anglickém jazyce: Contemporary Catalan culture in French Catalonia
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Jančík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.05.2011
Datum zadání: 16.05.2011
Datum a čas obhajoby: 14.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK