Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Management ve veřejném sektoru
Název práce v češtině: Management ve veřejném sektoru
Název v anglickém jazyce: Management in the public sector
Klíčová slova: veřejný sektor, kvalitativní výzkum, management
Klíčová slova anglicky: public sector, qualitative research, management
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2011
Datum zadání: 12.05.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Trunda
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka prostuduje dostupné domácí i zahraniční zdroje týkající se tématu managementu ve veřejném sektoru.
Autorka provede vlastní empirickou sondu zaměřenou na organizaci působící ve veřejném sektoru.
Autorka stanoví hypotézy výzkumu, provede samostatný sběr dat relevantními sociologickými metodami a jejich vyhodnocení.
Autorka provede kritickou reflexi výsledků a výzkumných hypotéz.
Seznam odborné literatury
Keller, J., Sociologie organizace řízení a byrokracie, Sociologické nakladatelství, Praha 1996Ochrana, F., Manažerské metody ve veřejném sektoru, Ecopress, Praha 2002Ochrana, F., Veřejný sektor a efektivní rozhodování, Ecopress, Praha 2004 Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení firmy/ Cesty efektivního využití lidského potenciálu podniku. Prospektrum, Praha 1994
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK