Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Garance etiky a lidských práv na webových stránkách domovů pro osoby se zdravotním postižením
Název práce v češtině: Garance etiky a lidských práv na webových stránkách domovů pro osoby
se zdravotním postižením
Název v anglickém jazyce: Guaranteed ethics and human rights website homes for people with disabilities
Klíčová slova: etika, lidská práva, domovy pro osoby se zdravotním postižením
Klíčová slova anglicky: ethics, human rights, homes for people with disabilities
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2011
Datum zadání: 10.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.07.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Radek Suda
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
I. Teoretická východiska (etika, lidská práva)
II. Praktická východiska (analýza dokumentů)
III. Závěrečná zjištění a doporučení
Závěr
Seznam odborné literatury
FISCHER, O., MILFAIT, R. a kol. Etika pro sociální práci. Praha: Jabok, 2008. ISBN 978-80-904137-3-3.
HUBÁLKOVÁ, E. Evropská úmluva o lidských právech a Česká Republika. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-7201-417-X.
JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-329-6.
MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 978-80-7367—502-8.
SOBEK, J. a kol. Lidská práva v každodenním životě lidí s mentálním postižením. Praha: Portus Praha o.s, 2010. ISBN 978-80-254-8696-2.
THOMPSON, M. Přehled etiky. Praha: Portál 2004. ISBN 80-7178-806-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK