Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domácí práce v rámci stejnopohlavních párů
Název práce v češtině: Domácí práce v rámci stejnopohlavních párů
Název v anglickém jazyce: Housework within same-sex couples
Klíčová slova: stejnopohlavní páry, domácí práce, rozdělení domácích prací, genderová ideologie
Klíčová slova anglicky: same-sex couples, housework, division of housework, gender ideology
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2011
Datum zadání: 02.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Jana Benešová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zaměřovat na empirický výzkum týkající se dynamiky vyjednávání a rozdělení domácích prací v rámci stejnopohlavních párů, kteří sdílí společnou domácnost. Teoretická část bude shrnovat dosavadní literaturu na toto téma, empirická část bude vedena kvalitativními metodami, zaměřenými na porozumění a perspektivu participantů v souladu s etickými zásadami feministického kvalitativního výzkumu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK