Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smíření v terminálním stádiu života v kontextu paliativní péče
Název práce v češtině: Smíření v terminálním stádiu života v kontextu paliativní péče
Název v anglickém jazyce: The Reconciliation in the Terminal Stage of life in the Context of
Palliative Care
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2010
Datum zadání: 26.04.2010
Datum a čas obhajoby: 28.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2011
Oponenti: Bořivoj Kříž
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK