Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Jesus Kind“ Egon Bondy jako inspirace Bohumila Hrabala
Název práce v češtině: „Jesus Kind“ Egon Bondy jako inspirace Bohumila Hrabala
Název v anglickém jazyce: „Jesus Kind“ Egon Bondy as Bohumil Hrabal’s inspiration
Klíčová slova: bohumil hrabal, egon bondy, totální realismus
Klíčová slova anglicky: bohumil hrabal, egon bondy, total realism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vít Schmarc, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2011
Datum zadání: 26.04.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je představit ve dvou rovinách vliv Egona Bondyho na literární tvorbu Bohumila Hrabala. První rovinou je zde míněn vliv Bondyho koncepce totálního realismu na rané Hrabalovy texty (především povídka Jarmilka, dále pak např. povídka Blitzkrieg, textová koláž Mrtvomat či báseň Totální realismus?), druhá rovina pak představuje Hrabalovo využití Egona Bondyho jakožto literární postavy (např. v povídkách Zamilovaná či Blitzkrieg nebo v próze Něžný barbar). Půjde tedy v první řadě o zmapování možné inspirace básnickou metodou totálního realismu jako nástroje uchopení „odcizené“ skutečnosti 50. let a nastínění bondyovské mytologie tak, jak ji zpracoval Hrabal ve svých prózách a básních.
Seznam odborné literatury
ZANDOVÁ, Gertraude: Totální realismus a trapná poezie. Česká neoficiální literatura 1948 ‒ 1953, Brno, Host 2002.
BONDY, Egon: Prvních deset let, Praha, Maťa 2003.
TYPLT, Jaromír F.: Bondy nejen Bondyho, Host 13, 1997, č. 3, s. 21 ‒ 35.
MAINX, Oskar: Poezie jako mýtus, svědectví a hra. Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho, Ostrava, Protimluv 2007.
JANKOVIČ, Milan: Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala, Praha, Torst 1996.
PELÁN, Jiří: Bohumil Hrabal: pokus o portrét, Praha, Torst 2002.
MAZAL, Tomáš: Spisovatel Bohumil Hrabal, Praha, Torst 2004.
VLACH, Lukáš: Podoby totálního realismu v díle Bohumila Hrabala, in Poetika programu ‒ program poetiky, ed. S. Fedrová, J. Hejk, A. Jedličková, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2007, s. 61 ‒ 66.
Pohledy zevnitř. Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích, ed. M. Machovec, Praha, Pistorius & Olšanská 2008.
CATALANO, Alessandro: Rudá záře nad literaturou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem (1945 – 1959), Brno, Host 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK