Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geolokační služby a hry a jejich využití v knihovnách
Název práce v češtině: Geolokační služby a hry a jejich využití v knihovnách
Název v anglickém jazyce: Geolocation services and games and their use in libraries
Klíčová slova: geocaching, knihovna, knihovny, GPS, foursquare, gowalla, google latitude, facebook places
Klíčová slova anglicky: geocaching, library, libraries, GPS, foursquare, gowalla, google latitude, facebook places
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Stöcklová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2011
Datum zadání: 26.04.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Marcela Buřilová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je rozbor a popis různých geolokačních služeb jako jsou Foursquare, Gowalla nebo Geocaching a vyhodnocení jejich přínosu pro popularizaci knihoven.

Osnova:
1. Úvod
2. Geolokační služby a hry obecně
3. Detailní rozbor konkrétní služby (resp. hry)
4. Průzkum aktuálního využití Geocachingu v knihovnách, zkušenosti knihoven a možnosti budoucího využití
5. Praktická část- návrh vytvoření cache

Bakalářská práce bude připravena a upravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1. Geocaching- The Official Global GPS Cache Hunt Site [online]. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW. http://www.geocaching.com/
2. GeoWiki [online]. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW. http://wiki.geocaching.cz
3. Foursquare [online]. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW. https://foursquare.com/
4. Gowalla [online]. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW. http://gowalla.com/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK