Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nederlandse modale partikels en hun equivalenten in Tsjechische en Slowaakse vertalingen
Název práce v jazyce práce (nizozemština): Nederlandse modale partikels en hun equivalenten in Tsjechische en Slowaakse vertalingen
Název práce v češtině: Nizozemské modální částice a jejich ekvivalenty v překladech do češtiny a slovenštiny
Název v anglickém jazyce: Dutch modal particles and their equivalents in Czech and Slovak translation
Klíčová slova: partikel, modaliteit, vertaling
Klíčová slova anglicky: marker, modal, translation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: nizozemština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeňka Hrnčířová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2011
Datum zadání: 26.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 05.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Saskia Daalder, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Teoretický úvod
2. Teoretická část
2.1 Modalita 2.2 Klasifikace částic v nizozemštině 2.3 Modální částice
2.3.1 Co jsou to modální částice 2.3.2 Modální částice ze syntaktického pohledu 2.3.3 Modální částice z pragmatického pohledu 2.3.4 Modální částice současné nizozemštiny a jejich typy 2.3.5 Vývoj a význam modálních částic
2.4 Modalita a modální částice v češtině
2.4.1 Modalita v češtině 2.4.2 Částice v češtině 2.4.3 Modální částice v češtině
2.5 Modalita a modální částice ve slovenštině
2.5.1 Modalita ve slovenštině 2.5.2 Částice ve slovenštině 2.5.3 Modální částice ve slovenštině
2.6 Shrnutí
3 Praktická část
3.1 Úvod
3.2 Výzkum
3.3 Závěr
4. Shrnutí
Seznam odborné literatury
Geerts G. e.a., Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen 1997.
Foolen, A., De betekenis van partikels. Wageningen 1993.
Vismans, R., Modal particles in Dutch directives. Amsterdam 1994.
Grepl, M., P. Karlík, Skladba češtiny. Olomouc 1998.
GREPL, M. Příruční mluvnice češtiny. Praha 2012.
Mistrík, J., Štylistika. Bratislava 1989.
Oravec, J., Bajzíková, E., J. Furdík, Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava 1988.
NOOTEBOOM, Cees. Paradijs verloren. Amsterdam 2004.
NOOTEBOOM, Cees. Ráj ztracený. Praha 2008.
NOOTEBOOM, Cees. Stratený raj Bratislava 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK