Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium spinové dynamiky v hybridních strukturách založených na feromagnetic-kém polovodiči (Ga,Mn)As
Název práce v češtině: Studium spinové dynamiky v hybridních strukturách založených na feromagnetic-kém polovodiči (Ga,Mn)As
Název v anglickém jazyce: Investigation of spin dynamics in hybrid structures based on ferromagnetic semi-conductor (Ga,Mn)As
Klíčová slova: opto-spintronika|magnetooptika|magnetizace|spiny elektronů|magnetické polovodiče
Klíčová slova anglicky: opto-spintronics|magnetooptics|magnetization|electron spin|magnetic semiconductors
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2011
Datum zadání: 05.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.10.2011
Datum a čas obhajoby: 16.12.2021 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:10.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.12.2021
Oponenti: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
  RNDr. Karel Žídek, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Náplní navrhované práce je ultrarychlá laserová spektroskopie spinové polarizace v materiálech, které mají potenciální využití ve spintronických aplikacích. Výhodou této metody je, že studium vzorků pomocí optického záření je nedestruktivní, nevyžaduje elektrické kontakty na studovaných objektech a umožňuje přímo studovat dynamiku elementárních excitací (elektronů, děr, fononů, magnonů, ...) v látkách. Výzkum se zaměří zejména na polovodiče (feromagnetické, antiferomagnetické a nemagnetické) a jejich kombinace s kovy (feromagnetickými a antiferomagnetickými).
Seznam odborné literatury
C. F. Klingshirn: Semiconductor Optics, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1995.
Jagdeep Shah: Ultrafast spectroscopy of semiconductors and semiconductor nanostructures. Springer Series in Solid-State Sciences vol 115, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 1996.
J. C. Diels, W. Rudolph: Ultrashort Laser Pulse Phenomena, Academic Press, San Diego, 1996.
Semiconductor Spintronics and Quantum Computation. Eds. D.D. Awschalom, D. Loss, N. Samarth, Nanoscience and Technology, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK