Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika pacientky po polytraumatu po operaci bederni patere a s vertebrogenním algickým syndromem krční páteře
Název práce v češtině: Kazuistika pacientky po polytraumatu po operaci bederni patere a s
vertebrogenním algickým syndromem krční páteře
Název v anglickém jazyce: Case study of a patient after polytrauma, after lumbar spine surgery and
with vertebral algic syndrome of cervical spine
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2011
Datum zadání: 05.04.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2011
Oponenti: mgr. Jitka Schořová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK