Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obytná architektura v západním Černomoří s přihlédnutím k poměrům v severozápadní černomořské oblasti.
Název práce v češtině: Obytná architektura v západním Černomoří
s přihlédnutím k poměrům v severozápadní černomořské oblasti.
Název v anglickém jazyce: Domestic architecture in the western Black Sea area
with recpect for circumstances in the northwestern Black Sea area
Klíčová slova: obytná architektura, osídlení, Trákové, Řekové, západní Černomoří
Klíčová slova anglicky: domestic architecture, settlement, Thracians, Greeks, western Black Sea
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2011
Datum zadání: 18.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka sebere doklady obytné architektury předřímského období v koloniích, zejména v Thrákii, ale také přihlédne k oblasti severozápadního Černomoří (Olbie a Berezan). Východiskem budou stavby jak v řeckých městech a emporiu Pistiros, tak v městech založených thráckými vládci (zejména Seuthopolis). Dále se pokusí určit funkce obytných staveb a srovná je s příslušnými obecnými pracemi o vývoji domu v řeckém světě.
Seznam odborné literatury
Bouzek J. Thracians and Their Neighbours, Praha 2005
Bouzek, J – Domaradzka, L, Archibald Z. 2007: Pisiros III, Praha
Bouzek, J – Domaradzka, L, Archibald Z. 2009: Pisiros IV, Praha
Grammenos, Dimitrov V. - Petropoulos, Elias K. 2007: Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2, volume I, Oxford
Grammenos, Dimitrov V. - Petropoulos, Elias K. 2007: Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2, volume II, Oxford
W. Hoepfner – E.-L. Schwandner, Haus und Stadt im klasischen Griechneland, Mnichov 1986
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK