Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí románu u Milana Kundery
Název práce v češtině: Pojetí románu u Milana Kundery
Název v anglickém jazyce: Conception of Milan Kundera´s novel
Klíčová slova: román, M. Kundera, bytí, čas
Klíčová slova anglicky: novel, M. Kundera, beeing, time
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.03.2011
Datum zadání: 31.03.2011
Datum a čas obhajoby: 26.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2011
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK