Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of human Sco1, Sco2, Surf1 and Oxa1l in the biogenesis of the oxidative phosphorylation system
Název práce v češtině: Role lidských Sco1, Sco2, Surf1 a Oxa1l v biogenezi systému oxidační fosforylace
Název v anglickém jazyce: The role of human Sco1, Sco2, Surf1 and Oxa1l in the biogenesis
of the oxidative phosphorylation system
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.03.2011
Datum zadání: 22.03.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:22.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK