Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Staří lidé jako voliči a jejich postoj k heslům o sociálních jistotách
Název práce v češtině: Staří lidé jako voliči a jejich postoj k heslům o sociálních jistotách
Název v anglickém jazyce: Elderly people as voters and their attitude to the slogans about social security
Klíčová slova: staří lidé, senioři, voliči, volební chování, předvolební hesla, politický marketing, sociální jistoty
Klíčová slova anglicky: elderly people, voters, voting behaviour, election slogans, political marketing, social security
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2011
Datum zadání: 25.03.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Petr Víšek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK