Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj trendu a teorie módy
Název práce v češtině: Vývoj trendu a teorie módy
Název v anglickém jazyce: Development of Trends and Theories of Fashion
Klíčová slova: Móda, trend, konformita, výlučnost, napodobování, sociální vyrovnávání, facebook, dotekové telefony, obuv Crocs.
Klíčová slova anglicky: Fashion, trend, conformity, exclusivity, imitation, social balancing, facebook, touch screen phones, Crocs shoes.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2012
Datum zadání: 05.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka bude definovat a zkoumat fenomén zvaný trend. Tuto definici pak aplikuje na případové studii. Práce by měla vycházet z odborné literatury, stejně jako z konkrétních příkladů pomocí případových studií a vytvořit tak širší pohled na celou problematiku a její dopady na společnost.
Seznam odborné literatury
• Gladwell, M. – Bod zlomu
• Lipovetsky, G. – Říše pomíjivosti
• Klein, N. – Bez loga
• Kawamura, Y. – Fashion-ology
• Petrusek, M. – Společnosti pozdní doby
• Kubátová, H. – Sociologie životního způsobu
Předběžná náplň práce
Jak vznikají trendy? Jak je možné, že velké množství najednou „zjistí“, že si potřebuje koupit nějaký výrobek nebo si osvojit určitý druh jednání? Není to jen svět oblékání, svět sezónní módy, trendy se nás dotýkají i jinak v každodenním životě, názorech na politiku nebo v našem vztahu k okolí a životnímu prostředí. Tato bakalářská práce by se měla zabývat právě fenoménem trendu, aniž by se chtěla soustředit jen na cílenou reklamu nebo módními časopisy určovanou „správnou“ módu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
How have been started trends? How is it possible that a large number of people suddenly "discovering " that they need to buy a product or acquire a certain kind of behavior? It's not just dressing the world, the world of seasonal fashion trends affect us in other ways in everyday life, thoughts on politics, or in relation to our surroundings and environment. This work should address the trend of the phenomenon, without just wanted to focus on targeted advertising and fashion magazines, identifying the "correct" mode.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK