Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bankovní obchody a jejich právní úprava
Název práce v češtině: Bankovní obchody a jejich právní úprava
Název v anglickém jazyce: Banking transactions and their legal regulation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.03.2011
Datum zadání: 23.03.2011
Datum a čas obhajoby: 16.05.2011 11:00
Místo konání obhajoby: 322
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2011
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK