Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání přínosu CT portů a běžných portových systémů u pacientů vyžadujících dlouhodobý žilní přístup a posouzení přínosu port systému v ambulantní praxi
Název práce v češtině: Srovnání přínosu CT portů a běžných portových systémů u pacientů vyžadujících dlouhodobý žilní přístup a posouzení přínosu port systému v ambulantní praxi
Název v anglickém jazyce: Comparison of CT (power) and standard venous port systems in long-term central venous access in outpatients
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Radiologická klinika (15-531)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.03.2011
Datum zadání: 18.03.2011
Datum a čas obhajoby: 20.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:24.02.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2014
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
  prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
 
 
Konzultanti: MUDr. Vendelín Chovanec, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK