Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pěvecký sbor Václav - hudební tradice Staré Boleslavi
Název práce v češtině: Pěvecký sbor Václav - hudební tradice Staré Boleslavi
Název v anglickém jazyce: Choir Václav - the music tradition of Stará Boleslav
Klíčová slova: hudební tradice, kostel, kulturní život, mše, pěvecký sbor, sbormistr, svatý Václav, Stará Boleslav
Klíčová slova anglicky: music tradition, church, cultural life, mass, choir, conductur, holy Václav, Stará Boleslav
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2011
Datum zadání: 17.03.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK