Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Terapie akné ve vybrané ordinaci kožní lékařky a její srovnání se subjektivními zkušenostmi pacientů
Název práce v češtině: Terapie akné ve vybrané ordinaci kožní lékařky a její srovnání se subjektivními zkušenostmi pacientů
Název v anglickém jazyce: Acne Therapy: Comparison of Treatment and Patients' Experience
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2011
Datum zadání: 10.02.2011
Datum a čas obhajoby: 10.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2011
Oponenti: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK