Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Štítná žláza u novorozence
Název práce v češtině: Štítná žláza u novorozence
Název v anglickém jazyce: Thyroid Gland in Newborn
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Dětská klinika (15-500)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.03.2011
Datum zadání: 15.03.2011
Datum a čas obhajoby: 06.06.2019 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2019
Oponenti: MUDr. Eva El-Lababidi, Ph.D.
  prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Stanovení hodnot plazmatické koncentrace thyreoglobulinu u skupiny zdravých donošených novorozenců a studium jejich vztahu k saturaci mateřského organismu jódem v graviditě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK