Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výukové objekty pro interaktivní tabuli se zaměřením na matematiku
Název práce v češtině: Výukové objekty pro interaktivní tabuli se zaměřením na matematiku
Název v anglickém jazyce: Creation of learning objects for interactive whiteboard in math education
Klíčová slova: interaktivita, výukové objekty, interaktivní tabule, prezentace, matematika
Klíčová slova anglicky: interactivity, learning objects, interactive whiteboards, presentations, mathematics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jakub Lapeš
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2011
Datum zadání: 15.03.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Zmapovat teoretické aspekty interaktivní výuky a principy využití interaktivní tabule ve výuce SŠ.
- Vytvořit interaktivní prezentace aplikovatelné do výuky matematiky na SŠ a zpracovat příslušnou pedagogickou dokumentaci.
- Prakticky ověřit výukové objekty.
- Zhodnotit práci s interaktivní tabulí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK