Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití dramaterapie u jedince s mentálním postižením
Název práce v češtině: Využití dramaterapie u jedince s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Taring advantages of drama therapy in individuals
Klíčová slova: speciální pedagogika, dramaterapie, dramaterapeut, mentální retardace, mentální postižení, člověk s mentálním znevýhodněním, výchova, socializace, techniky a cvičení v dramaterapii, dramaterapeutický program, expresívní terapie, komunikační schopnosti, poruchy řeči, expresivní terapie, rozvoj jedince, komunikační schopnosti, dramaterapeutické proces, drama, dramaterapeutické setkání, dramaterapeutická lekce, sebehodnocení, sebepojetí
Klíčová slova anglicky: social education, drama therapy, drama therapist, mental retardation, mental disablement, individual with mental disablement, education, socialization, techniques and exercises in drama therapy, programme of the drama therapy, expressive therapy, art therapy, music therapy, development of the individual, communication abilities, speech disorder, drama therapy process, drama, drama therapy meeting, drama therapy lesson, self – evaluation, self – concept
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2011
Datum zadání: 15.03.2011
Datum a čas obhajoby: 18.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK