Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Quantum Coherence for Light Harvesting
Název práce v češtině: Quantum Coherence for Light Harvesting
Název v anglickém jazyce: Quantum Coherence for Light Harvesting
Klíčová slova: Koherentní dvourozměrná elektronická spektroskopie, Kvantová koherence, Sběr světelné energie, Fotosyntetické reakční centrum, Přenos Energie
Klíčová slova anglicky: Coherent two-dimensional spectroscopy, Quantum coherence, Light harvesting, Photosynthetic reaction center, Energy transfer
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2011
Datum zadání: 26.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.12.2011
Datum a čas obhajoby: 28.01.2016 13:15
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2016
Oponenti: David M. Jonas, Ph.D.
  prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
1. seznámení se s principy spektroskopie vysokého spektrálního a časového rozlišení a multidimensionální spektroskopie
2. zvládnutí práce s experimentálními zařízeními
3. seznámení se s procesy přenosu excitační energie a náboje ve fotosyntetických systémech, molekulárních agregátech a barvivem sensitizovaných solárních článcích
4. vlastní použití uvedených experimentálních metod ke studiu vybraných fotosyntetických systémů a molekulárních agregátů

Studium bude probíhat z poloviny na UK a z poloviny na Lund University, Chemical Center, kde práci povede dr. Donatas Zigmantas.
Seznam odborné literatury
[1] MUKAMEL, S. Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy. 6 / Oxford Series in Optical and Imaging Sciences. New York : Oxford University Press, 1995.
[2] CHO, M. Two-Dimensional Optical Spectroscopy. Boca Raton, FL, USA : CRC Press, 2009. ISBN 978-1-4200-8429-0.
[3] AMESZ, J. – HOFF, A. J. (Ed.). Biophysical Techniques in Photosynthesis. 3 / Advances in Photosynthesis and Respiration. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1995. doi: 10.1007/0-306-47960-5. ISBN 978-0-7923-3642-6.
[4] BLANKENSHIP, R. E. Molecular Mechanisms of Photosynthesis. Oxford : Blackwell Science, 2002. ISBN 0-632-04321-0.
[5] MAY, V. – KÜHN, O. Charge and Energy Transfer Dynamics in Molecular Systems. Weinheim : Wiley-VCH, 2 edition, 2004. ISBN 3-527-40396-5.
[6] BRABEC, C. J. et al. (Ed.). Organic Photovoltaics: Concepts and Realization. Dordrecht, The Netherlands : Springer, 2003. ISBN 978-3540004059.
Předběžná náplň práce
Fotosyntéza je biochemický proces, jehož prvním krokem je využití energie světelného záření absorbovaného fotosyntetickým systémem na rozdělení kladného a záporného náboje. Absorpce světla probíhá v tzv. anténních komplexech, odkud je excitační energie přenesena do reakčního centra, kde dochází k rozdělení nábojů. Detailní pochopení těchto procesů je klíčové jak pro porozumění samotným přírodním procesům, tak může otevřít cestu k umělé fotosyntéze, která je slibná např. pro vývoj moderních fotovoltaik na bázi umělé fotosyntézy v barvivem sensitizovaných solárních článcích využívajících pigmentových agregátů. Pro studium primárních dějů přenosu excitační energie a náboje ve fotosyntetických systémech a umělých molekulárních agregátech budou využity optické metody spektroskopie vysokého spektrálního a časového rozlišení včetně multidimensionální spektroskopie. Studium bude probíhat z poloviny na UK a z poloviny na Lund University (http://www.chemphys.lu.se/).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The first step of photosynthetic process is energy utilization of the absorbed sunlight to drive separation of the positive and negative charges. The light is absorbed in so-called antenna complexes and the excitation energy is funneled to the reaction center where the charge separation takes place. Detailed understanding of these processes is crucial for gaining an insight into the function of natural systems as well as for inspiring new strategies for developing novel photovoltaic devices based on artificial photosynthesis in dye-sensitized solar cells utilizing pigment aggregates. High spectral resolution optical spectroscopy as well as time-resolved spectroscopy methods, including multidimensional spectroscopy will be used to study the processes of excitation energy and charge transfer in photosynthetic systems and artificial pigment aggregates. Half of the PhD study program will take place at the Charles University and another half at Lund University (http://www.chemphys.lu.se/).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK