Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Technické aspekty implementace OPAC VuFind v Národní technické knihovně
Název práce v češtině: Technické aspekty implementace OPAC VuFind v Národní technické knihovně
Název v anglickém jazyce: Technical aspects of the implementation of VuFind OPAC at the National Technical Library
Klíčová slova: VuFind, Open Source, knihovna, software, technické aspekty, implementace, vyhledávání, customizace
Klíčová slova anglicky: VuFind, Open Source, library, software, technical aspects, implementation, search, customization
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2012
Datum zadání: 25.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Martin Souček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předběžná osnova
1. Filosofie otevřeného software, svobodného software, otevřená komunita
2. Open Source systémy pro knihovnické procesy
3. VuFind – vznik, vývoj, vize do budoucnosti, implementace v ČR i v zahraničí
4. VuFind – indexace, vyhledávání, fasety, přídavné moduly
5. Implementace napojení VuFindu na knihovnický software Aleph (ExLibris) – technické aspekty
6. Automatický sběr dat – OAI-PMH, Z.39, (SFX)
7. Nasazení VuFind v Národní technické knihovně (projekt, procesy, zabezpečení, vývoj)
8. Porovnání výhod a nevýhod nasazení komerčního OPAC a VuFind na případu Národní technické knihovny
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
COOMBS, Karen A a Amanda J HOLLISTER. Open source Web applications for libraries. Medford, N.J.: Information Today, Inc., c2010, xii, 268 s. ISBN 15-738-7400-0.
DENTON, William a Sarah J. COYSH. Usability testing of VuFind at an academic library. Library Hi Tech [online]. 2011, roč. 29, č. 2, s. 301-319 [cit. 2012-10-10]. ISSN 0737-8831. DOI: 10.1108/07378831111138189. Dostupné z:http://www.emeraldinsight.com/10.1108/07378831111138189
HOUSER, John. The VuFind implementation at Villanova University. Library Hi Tech [online]. 2009, roč. 27, č. 1, s. 93-105 [cit. 2012-10-10]. ISSN 0737-8831. DOI: 10.1108/07378830910942955. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/07378830910942955
Vyhledávání v katalogu Národní technické knihovny. NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA. Národní technická knihovna [online]. Praha: Národní technická knihovna, 2006-2012 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z: https://vufind.techlib.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK