Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prognostický význam molekulárních markerů akutní myeliodní leukémie na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk
Název práce v češtině: Prognostický význam molekulárních markerů akutní myeliodní leukémie na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk
Název v anglickém jazyce: The prognostic significance of molecular markers of acute myeloid leukemia on the outcome of allogeneie hematopoietic stem cell transplantation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II.interní klinika (14-320)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Luboš Holubec, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2009
Datum zadání: 01.09.2009
Datum a čas obhajoby: 30.03.2017 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2017
Oponenti: prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
  prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK