Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filozofická východiska a etické principy ve vzdělávacím systému
Název práce v češtině: Filozofická východiska a etické principy ve vzdělávacím systému
Název v anglickém jazyce: Philosofical resources and etical principes in education system
Klíčová slova: Filozofie, etika, antika, humanismus, pedagogika, vzdělávání, výchova, škola, učitel, pedagog, křesťanství, judaismus
Klíčová slova anglicky: Phylosophy, ethic, antic, humanism, pedagogic, education, school, educationalis, christianism, judaism.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2011
Datum zadání: 14.04.2011
Datum a čas obhajoby: 19.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK