Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nájem bytu - judikatura a teorie v českém právu
Název práce v češtině: Nájem bytu - judikatura a teorie v českém právu
Název v anglickém jazyce: Tenancy - case law and theory in Czech law
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2005
Datum zadání: 19.05.2005
Datum a čas obhajoby: 15.03.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.03.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:24.03.2005
Datum proběhlé obhajoby: 15.03.2007
Oponenti: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK