Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role a postavení žen ve vrcholné politice v Československu v letech 1948-1968
Název práce v češtině: Role a postavení žen ve vrcholné politice v Československu v letech 1948-1968
Název v anglickém jazyce: The role and status of women in top politics in Czechoslovakia in the years 1948-1968
Klíčová slova: ženy v politice, socialistické období, Československo 1948-1968, politické instituce, Národní shromáždění, parlament
Klíčová slova anglicky: women in politics, Socialist period, Czechoslovakia 1948-1968, political institutions, National Assembly, Parliament
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Pernes, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2011
Datum zadání: 01.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.09.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
  doc. PhDr. Karel Konečný
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK