Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Advokační koalice a tvorba politik na ochranu před domácím násilím v České republice
Název práce v češtině: Advokační koalice a tvorba politik na ochranu před domácím násilím v České republice
Název v anglickém jazyce: Advocacy Coalitions and Making of Domectic Violence Policies in the Czech Republic
Klíčová slova: Domácí násilí, násilí mezi intimními partnery, oběť, násilník, tvorba politik, advokační koalice, výzkum domácího násilí, příčiny domácího násilí
Klíčová slova anglicky: Domestic violence, intimate partner violence, victim, perpetrator, policy making, Advocacy coalition, domestic violence research, causes of domestic violence.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Háva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Oponenti: PhDr. Ing. Pavel Mička
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK