Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
DJ – postmoderní fenomén : studie proměn identity narativní optikou
Název práce v češtině: DJ – postmoderní fenomén : studie proměn identity narativní optikou
Název v anglickém jazyce: DJ - postmodern phenomenon
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.05.2011
Datum zadání: 25.05.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Oponenti: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK