Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam a možnosti detekce sentinelových uzlin u karcinomu endometria
Název práce v češtině: Význam a možnosti detekce sentinelových uzlin
u karcinomu endometria
Název v anglickém jazyce: Importance and methods of sentinel nodes identification in endometrial cancer
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gynekologicko - porodnická klinika (14-480)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2004
Datum zadání: 01.09.2004
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Oponenti: prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
  prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
  MUDr. Ladislav Masák, CSc.
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Importance and methods of sentinel nodes identification in endometrial cancer
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK