Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologické dovednosti žáků
Název práce v češtině: Biologické dovednosti žáků
Název v anglickém jazyce: Pupils’s Skills in Biology
Klíčová slova: Badatelsky orientovaná výuka, biologie, biologické dovednosti, dotazníkové šetření, dovednosti žáků, gymnázium, testování, základní škola, žáci.
Klíčová slova anglicky: inquiry-based science teaching (IBSE), biology, biological skills, questionnaire survey, pupil skills, grammar school, testing, primary school, pupils.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2011
Datum zadání: 21.02.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
  doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK