Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hlavní důrazy zvěstování u vybraných apoštolských a církevních otců
Název práce v češtině: Hlavní důrazy zvěstování u vybraných apoštolských a církevních otců
Název v anglickém jazyce: Main emphaisis of the Annunciation in selected Apostolic and Church Fathers
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Vedoucí / školitel: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.02.2011
Datum zadání: 18.02.2011
Datum a čas obhajoby: 09.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2011
Oponenti: PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK