Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání dospělých a sociální změna. Analýza vztahů a závislostí mezi změnami ve společnosti a vzděláváním
Název práce v češtině: Vzdělávání dospělých a sociální změna. Analýza vztahů a závislostí mezi změnami ve společnosti a vzděláváním
Název v anglickém jazyce: Adult Education and Social Change. Analysis of Interdependence and Relationship between Changes in Society and Education
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2011
Datum zadání: 15.02.2011
Datum a čas obhajoby: 13.12.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.12.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mária Machalová
  PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK