Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Retribuční dekrety prezidenta republiky
Název práce v češtině: Retribuční dekrety prezidenta republiky
Název v anglickém jazyce: The retribution decrees of the president
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2005
Datum zadání: 07.04.2005
Datum a čas obhajoby: 20.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2006
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK