Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klíčové psychické charakteristiky příslušníků ozbrojených složek pro zvládání dlouhodobého pobytu se zvýšeným rizikem ohrožení života: Význam sociální opory u vojáků ISAF
Název práce v češtině: Klíčové psychické charakteristiky příslušníků ozbrojených složek pro zvládání dlouhodobého pobytu se zvýšeným rizikem ohrožení života: Význam sociální opory u vojáků ISAF
Název v anglickém jazyce: Key mental features of the members of the armed forces for coping with conditions of the high risk of losing one´s life: Importance of social support among soldiers of the ISAF mission
Klíčová slova: sociální opora, zahraniční vojenská mise ISAF, specifické nároky, stres, zvládání
Klíčová slova anglicky: social support, ISAF mission, specific demands, stress, coping, ISAF mission
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2011
Datum zadání: 14.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.03.2016 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.03.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
  PhDr. Miloslav Stehlík, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK