Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psycholog a bariatrická léčba obezity
Název práce v češtině: Psycholog a bariatrická léčba obezity
Název v anglickém jazyce: Psychologist and bariatric treatment of obesity
Klíčová slova: obezita; chirurgická léčba obezity; bariatrická a metabolická chirurgie; psychopatologie u lidí s obezitou; psychologické vyšetření před bariatrickou operací; Jídelní dotazník (TFEQ); kvalita života; OWLQOL; WRSM; Beckova sebeposuzovací škála depresivity (BDI-II)
Klíčová slova anglicky: obesity; the surgical treatment of obesity; bariatric and metabolic surgery; psychopathology associated with obesity; psychological assessment before bariatric surgery; Three factor eating questionnaire (TFEQ); quality of life; OWLQOL; WRSM; Beck depression inventory – II (BDI-II)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2011
Datum zadání: 10.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.08.2017 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.08.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jana Kocourková
  PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK